AviationNepal

AviationNepal

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

by aviationnepal - २०७६, २९ कार्तिक शुक्रबार १५:५३

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा...

राष्ट्रिय समाचार

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...

बंगलादेशी राष्ट्रपति फर्कंदै :आधा घण्टा उडान नहुने

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमिद शुक्रबार स्वदेश फर्किदैछन्। यसैगरी, राष्ट्रपतिको उडानमा विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको...