AviationNepal

AviationNepal

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

by aviationnepal - २०७६, ३१ भाद्र मंगलवार ११:५४

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको...

राष्ट्रिय समाचार

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...

चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका चीनबाट किनिएका दुई जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय...